Verenigingsnieuws Mei 2022:


Betaling contributie 2022

Contributie voor 2022 kan worden overgemaakt naar IBAN-nummer NL 62 RABO 0305 2324 28 t.n.v. Dwerggeitenvereniging Noord Nederland te Oostwold. De contributie voor 2022 is voor A-leden E 47,50; Voor B- en D-leden E 12,50 en voor C-leden E 7,50.

 

Dek-/Geboortebewijzen

Deze dient u op te sturen naar: D. Kattouw, Kanaaldijk 23, 9493 TE De Punt. Gelijktijdig dient u ook het verschuldigde bedrag à e 3,50 per dier over te maken op IBAN-nummer NL 62 RABO 0305 2324 28 t.n.v. Dwerggeitenvereniging Noord Nederland te Oostwold. Dit alles wel binnen 8 dagen na de geboorte!! Als de schetser bij u thuis komt om te schetsen, dan dient u hem e 2,50 (reiskostenvergoeding) te betalen. Wilt u dit niet vergeten.

 

Inzending Clubshow Zuidlaren op 2 juli

Op 2 juli staat de tweede clubshow voor 2022 gepland. We gaan dan weer naar manege ‘’PSV Laarwoud’’, Laarweg 16, 9472 AD  te Zuidlaren. De keuring begint om 10.00 uur. De keurmeesters deze dag  zijn K. Plomp en M. Bosman.

Voor beide keuringen geld dat ingezonden kunnen worden:

·         Dieren die zijn geregistreerd en op naam van de eigenaar staan. Het inschrijfgeld bedraagt e3, - per dier. Tevens dient u e4, - te betalen voor de catalogus. Deze wordt wordt in principe digitaal toegezonden, behalve aan die leden die dat hebben aangegeven. Op de keuring ontvangt u het papieren exemplaar.

·         Fok-/eigenaars-/afstammelinggroepen. Doorgang bij inzending van minimaal 3 groepen per klasse.

·         Opgaveformulieren en gezondheidsverklaringen kunt u downloaden vanaf onze website www.dgvnn.nl onder het kopje ‘Agenda’ en dan ‘Keuringsformulieren’.

De opgaveformulieren dient u op te sturen naar F. Trip, Akelei 19, 9521 ZA Nieuw Buinen. Wilt u bij opgave het ook aantal opgegeven dieren op de buitenkant van de envelop vermelden. Dit om het juiste aantal opgegeven dieren te kunnen controleren. Niet vermelden van het aantal is ook geen reclamatie achteraf.

Inschrijving:

Uw inschrijving voor de clubshow in Zuidlaren dient uiterlijk woensdag 8 juni  binnen te zijn.

Allebei bij Fokko Trip in Nieuw Buinen.

Het inschrijfgeld dient u op de keuringsdag voor de aanvang van de keuring contant te betalen. Deze show telt weer mee voor het clubkampioenschap van Noord Nederland voor 2022. De regels van de gezondheidsdienst, waaraan we moeten voldoen, vindt u in De Dwerggeit. Heeft u nog vragen over deze keuring dan kunt u bellen met het tentoonstellingsbestuur. J. Laning, 050-3015087 of F. Trip, tel. 0599-612793.


Bestuur DGVNN